BIO ATS COMPLEX

 • – оригінальний азотно-сірчаний розчин для живлення рослин, який розкриває повний потенціал ваших сільськогосподарських культур.
 • – чистий, рідкий розчин, який складається з 12% азоту та 58% сірки, та є найпопулярнішим сірковмісним продуктом, який використовується у світовій індустрії добрив.
 • – стабілізує азот і максимізує його використання та поглинання рослиною.
 • – сумісний з розчинами азотних добрив таких як: КАС -28, КАС -ЗО, КАС -32, аміачна вода, розчин карбаміду та ін.
 • – використовують з рідкими азотно -фосфоро-калійними добривами типу РКД -10-34, РКД-11-37 та ін., які є нейтральними і близькими до слабокислих.
 • – використовується у баковій суміші із ґрунтовими гербіцидами.
 • – збільшує врожайність сільськогосподарських культур за рахунок покращення азотно-сірчаного балансу та допомагає підтримувати необхідний рівень сірки в рослині.
 • – постачає сірку в двох формах: сульфатній та елементарній.
 • – в зоні внесення сприяє вивільненню із ґрунтових сполук – фосфору та мікроелементів таких як: цинк, марганець, залізо, та мідь.
 • – покращує структуру ґрунту, збільшує інфільтрацію води та стимулює процеси утилізації рослинних залишків.
 • – підходить для використання з усіма технічними засобами внесення рідких добрив.
 • – не закислює ґрунт (PH 7.0-7.8 ).
 • – легко розчинний у воді.
 • – має низьку температуру кристалізації – мінус 5 °С. З підвищенням температури та при доброму перемішуванні BIO ATS COMPLEX відновлює свої фізичні і хімічні властивості.
 • – зручний та безпечний у використанні.

BIO ATS COMPLEX ЯК ІНГІБІТОР НІТРИФІКАЦІЇ АЗОТУ


Азот міститься у різних добривах в різних формах, але якщо він не стабілізований, то може бути втрачений через ряд факторів впливу. При ідеальних погодних умовах, після внесення КАС втрачається близько 30% азоту. При несприятливих, екстремальних погодних умовах та при допущені технологічних помилок втрати азоту можуть сягати 60-65% від внесеного продукту.
При надлишку вологи азот промивається нижче рівня кореневої системи і попадає в ґрунтові води. При обробітку землі, в залежності від щільності та структури ґрунту, азот втрачається через випаровування. Під час перетворення амонійного азоту в нітратну форму він легко витрачається в процесі денітрифікації та вилуговування.
Коефіцієнт втрат азоту залежить від форми азоту, способів його внесення, часу внесення, культури, температури ґрунту і повітря, способів обробітку ґрунту, вологості та ін.

  • BIO ATS COMPLEX – ідеальний інгібітор та стабілізатор азоту, використання якого в суміші із рідкими добривами має реальний економічний ефект!
  • При використанні BIO ATS COMPLEX в суміші з КАС в 5% концентрації по мерзлоталому ґрунту – втрати азоту зменшуються до 60%.
  • При 1-2% суміші – втрати зменшуються на 15-35%.
  • Ефективність використання азоту при внесені аміачної води складає близько 24%, а в суміші з ВІО ATS COMPLEX ефективність зростає до 50-56%.
  • Аналогічну дію має BIO ATS COMPLEX при використанні в суміші з КАС і РКД .

BIO ATS COMPLEX ЯК ДЖЕРЕЛО СІРКИ


Перевагою ВІО ATS COMPLEX є те, що він є добре розчинним джерелом сірки та ідеально підходить до використання із рідкими сумішами. Після внесення в ґрунт сульфатна форма сірки вступає в дію негайно, підсилюючи дію азоту і є доступною для рослини. Елементарна форма сірки окислюється до сульфатної сірки протягом 1-3 тижнів, в процесі окислення також вступає в синергію з азотом і забезпечує постійне живлення сіркою рослину. BIO ATS COMPLEX не має негативного впливу на бактерії, які містяться в ґрунті і перетворюють елементарну рідку сірку в сульфатну. Якщо вносити сірчане добриво виключно в сульфатній формі, то значна частина його буде втрачена.

BIO ATS COMPLEX ЯК ПІДСИЛЮВАЧ СПОЖИВАННЯ ФОСФОРУ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ


При використанні в суміші із рідкими комплексними добривами марки РКД 10-34 або РКД11-37 досягають концентрації ATS 5%. В цьому випадку BIO ATS COMPLEX крім забезпечення сіркою, ще і підсилює доступність фосфору як в добриві, так і в ґрунтових сполуках. Польовими випробуваннями було доведено підвищення ефективності застосування ВІО AT S COMPLEX в суміші з рідким моно амонійфосфатом на посівах ячменя і ріпаку. Також в зоні своєї дії ВІО ATS COMPLEX сприяє вивільненню з ґрунтових сполук марганцю, цинку,заліза та міді для більш ефективного засвоєння.

– BIO ATS COMPLEX ЯК ДЕСТРУКТОР ПОЖИВНИХ РЕШТОК


ВІО ATS COMPLEX покращує структуру ґрунту, збільшує інфільтрацію води та стимулює процеси утилізації поживних решток. Ефективність залежить від часу застосування, вологості ґрунту та зони дії, де відбувається розпилення. Після збирання врожаю, коли температура повітря ще тепла розрихлюють ґрунт, тоді обприскують сумішшю ВІО ATS COMPLEX та води по стерні.

Норми використання ВІО ATS COMPLEX залежать від культури та кількості поживних залишків на полі ( від 15-25 л/ґа ВІО ATS COMPLEX при нормі виливу води від 200-400 л.).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ


  • При використанні у бакових сумішах з КАС або РКД-ВЮ ATS COMPLEX добавляють останнім і безпосередньо перед внесенням!
  • Не рекомендується використовувати ВЮ ATS COMPLEX в суміші з КАС або РКД при концентрації більше 5% без спеціального буфера PH!
  • Не застосовуйте BIO ATS COMPLEX безпосередньо на чи під проростаюче насіння. Схудле проростання може бути результатом сухих ґрунтових умов та при використанні суміші рідких стартових добрив.
  • Пошкодження сільськогосподарських культур може спричинятися через аномальні погодні умови, неправильне застосування на практиці і не дотримання певних вказівок, які зазначені на етикетці та всі дії, які знаходяться поза контролем виробника або продавця.

ЗРОШЕННЯ (ІРИГАЦІЯ)


Внесення BIO ATS COMPLEX за допомогою систем зрошення повинно супроводжуватися 1-2 годинами додаткового зрошення, щоб зменшити можливість пошкодження добривом. Завжди застосовуйте BIO ATS COMPLEX з повним зрошенням та уникайте застосування в середині дня, коли температура повітря висока.
BIO ATS COMPLEX не слід змішувати з кислотами або іншими кислотними матеріалами, у яких показник pH нижче 6.
Не використовуйте даний продукт в якості позакореневого підживлення садів та плодоовочевих культур.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ


  • ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ, ПРОХОЛОДНОМУ МІСТІ.
  • НЕ ДОПУСКАТИ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТУ (не нижче 0°С).
  • КОНТЕЙНЕР ЗБЕРІГАТИ ЩІЛЬНО ЗАКРИТИМ.

Технічні характеристики BIO ATS COMPLEX


ВАГА ЗМІСТУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ РОСЛИН {%}
Загальний азот (N) в якості аміачного азоту 12
Загальна сірка S03 58
ВЛАСТИВОСТІ
Рівень pH 7-7.8
Температура кристалізації; – 5°С